Ny direktør på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Pressemeddelelse

Bestyrelsen på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har ansat Inge Dolmer som ny direktør. Hun tiltræder med det samme.

Inge Dolmer er et velkendt ansigt på skolen og blandt dens medarbejdere og samarbejdspartnere, da hun siden 2019 har varetaget stillingen som uddannelseschef med ansvar for drift og udvikling af skolens uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter. Senest har Inge Dolmer desuden fungeret som konstitueret direktør efter Mads Schmidt Haagensen, som stoppede på skolen med udgangen af marts 2022.

Inge Dolmer er 58 år. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har i løbet af årene taget flere lederuddannelser. Hun har en solid erfaring med erhvervsuddannelsesområdet fra tidligere ansættelser på blandt andet Aarhus Tech og Social- og Sundhedsskolen i Aarhus. Begge steder var hun ansat som Uddannelseschef.

Privat bor Inge Dolmer i Brabrand med sin mand Morten. De har sammen tre voksne børn.

I sine knap tre år på skolen har Inge Dolmer sat sit præg på skolens arbejde med at uddanne og efteruddanne kvalificerede og kompetente medarbejdere til de midt- og vestjyske arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren og det pædagogiske område. Skolens bestyrelse ser frem til at fortsætte det gode samarbejde:  

- Som bestyrelsesformand oplever jeg, at Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er inde i en positiv udvikling, som jeg og resten af bestyrelsen er overbeviste om, at Inge Dolmer er den rette til at videreføre - og også videretænke, fortæller Conny Jensen.

Hun fremhæver blandet andet Inge Dolmer som driftssikker, visionær og yderst kompetent til at videreføre det gode samspil med skolens samarbejdspartnere, sikre fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsmedarbejdere og pædagogiske medarbejdere til lokalområdet samt at være garant for fortsat kvalitet i uddannelsesaktiviteterne på skolen.  

Klar til samarbejde og fokus på rekruttering
En af de første opgaver for den nye direktør er at finde sin egen afløser, da stillingen som uddannelseschef skal besættes, ligesom skolen også er på udkig efter en nye økonomidirektør.

Dernæst ser Inge Dolmer frem til at komme i gang med et nyt skoleår, hvor en stor rekrutteringsindsats venter:

- Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for en veldrevet skole med 155 dygtige kollegaer, der - som jeg - er optaget af stor kvalitet i vores velfærdsuddannelser. Der er i de kommende år fortsat et stort behov for at rekruttere social- og sundhedshjælpere og social– og sundhedsassistenter til sygehuse samt ældre-, psykiatri- og handicapområdet. Ligeledes skal der uddannes flere pædagogiske assistenter, for at kommunerne kan leve op til minimumsnormeringskravet, som får virkning allerede fra 2024, siger Inge Dolmer og afrunder:

- Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med vores seks samarbejdskommuner, Region Midtjylland, de faglige organisationer samt med landets andre social-og sundhedsskoler omkring de mange spændende udfordringer og opgaver.