Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 12.08.22 - 13.01.23

Ferie uge 42, 23. dec og uge 52

Afsluttende prøve: Uge 2 - 2023
Afslutning: 13.01.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.