Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Kommunal oplæring 1A 07.06.24 - 27.08.24

Fastlagt ferie i uge 28-30 efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 1 28.08.24 - 02.02.25

inkl. ferie uge 42

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

Kommunal oplæring 1B 03.02.25 - 01.08.25

evt. 4 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 2 02.08.25 - 11.01.26

inkl. ferie uge 42

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

Kommunal oplæring 1C 12.01.26 - 09.04.26

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Indkalderdage 10.04.26 - 13.04.26
Psykiatri oplæring 14.04.26 - 27.07.26

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 28.07.26 - 22.12.26

inkl. ferie uge 42

Somatisk hospitalsoplæring 3A 23.12.26 - 26.03.27

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk kommunaloplæring 3B 27.03.27 - 04.08.27

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 05.08.27 - 08.12.27

inkl. ferie uge 42

Skoleperiode 5 09.12.27 - 27.12.27

inkl. fri d. 23.12.2027 - 27.12.2027

Afsluttende prøve: uge 51 - 2027
Afslutning: 22.12.2027

Evt. afholdelse af 6. ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst, kan kun afholdes i oplæringsperioden.