Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 14.08.23 - 17.01.24

Incl. Ferie uge 42, 22.dec. og uge 52, 2. januar 2024

Afsluttende prøve: Uge 3 - 2024
Afslutning: 17.01.2024

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.