Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 07.08.23 - 10.01.24

Incl. Ferie uge 42, 22.dec. og uge 52, 2. januar 2024

PFU uge 43

Afsluttende prøve: Uge 2 - 2024
Afslutning: 10.01.2024

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.