Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 16.01.23 - 13.06.23

Ferie 5. juni 2023

PFU uge 13 - 2023

Afsluttende prøve: Uge 24 - 2023
Afslutning: 13.06.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.