Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 26.06.23 - 24.09.23

inkl. ferie uge 28-30

Kommunal 2. del oplæring 25.09.23 - 02.02.24

evt. 2 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 03.02.24 - 27.05.24

inkl. ferie uge 7

Erhvervsrettet påbygning 28.05.24 - 11.06.24

Fri d. 05.06.2024

Psykiatrioplæring 12.06.24 - 20.09.24

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 21.09.24 - 02.02.25

inkl. ferie uge 42

inkl. ferie uge 52/1

Somatisk Hospitalsoplæring 03.02.25 - 04.05.25

evt. 1 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring 05.05.25 - 10.10.25

evt. 4 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 11.10.25 - 31.10.25
Afsluttende prøve: Uge 44 - 2025
Afslutning: 31.10.2025

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.

OBS: Herning er et delvis Digitech hold.