Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 11.12.23 - 06.03.24

inkl. ferie uge 52/1

inkl. ferie uge 7

Kommunal 2. del oplæring 07.03.24 - 12.07.24

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 13.07.24 - 10.11.24

inkl. ferie uge 29-30

inkl. ferie uge 42

Erhvervsrettet påbygning 11.11.24 - 24.11.24
Psykiatrioplæring 25.11.24 - 05.03.25

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 06.03.25 - 27.05.25
Somatisk Hospitalsoplæring 28.05.25 - 31.08.25

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring 01.09.25 - 06.02.26

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 07.02.26 - 27.02.26
Afsluttende prøve: Uge 9 - 2026
Afslutning: Afholdes med hele holdet d. 01.04.26.

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.

OBS: Herning er et Digitech hold.