Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 31.10.22 - 16.01.23

inkl. 1 uges ferie uge 52/1

Kommunal 2. del oplæring 17.01.23 - 26.05.23

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 27.05.23 - 26.09.23

inkl. ferie uge 28-30

Erhvervsrettet påbygning 27.09.23 - 10.10.23
Psykiatrioplæring 11.10.23 - 12.01.24

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 13.01.24 - 19.05.24

inkl. ferie uge 7

Somatisk Hospitalsoplæring 20.05.24 - 25.08.24

evt. 3 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring del 1 26.08.24 - 13.12.24

evt. 1 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 14.12.24 - 17.01.25

inkl. 1 uges ferie uge 52/1

Somatisk Kommunaloplæring del 2 18.01.25 - 21.02.25

Evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 3 - 2025
Afslutning: 17.01.2025

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.