Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 31.08.24 - 17.11.24

inkl. ferie uge 42

Kommunal 2. del oplæring 18.11.24 - 28.03.25

evt. 2 ugers ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 29.03.25 - 04.08.25

inkl. fri d. 05.06.2025

inkl. ferie uge 28-30

Erhvervsrettet påbygning 05.08.25 - 18.08.25
Psykiatrioplæring 19.08.25 - 28.11.25

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 4 29.11.25 - 15.04.26

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

inkl. ferie uge 7

Somatisk Hospitalsoplæring 16.04.26 - 03.07.26
Somatisk Kommunaloplæring del 1 04.07.26 - 17.11.26

evt. fastlagt ferie i uge 28-30 + 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 18.11.26 - 08.12.26
Somatisk Kommunaloplæring del 2 09.12.26 - 12.01.27

evt. 1 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Afsluttende prøve: Uge 50 - 2026
Afslutning: 08.12.2026

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.