Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 2 25.03.24 - 11.06.24

fri d. 05.06.2024

Kommunal 2. del oplæring 12.06.24 - 18.10.24

evt. 4 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 19.10.24 - 09.02.25

inkl. 1 uges ferie i uge 52/1

Erhvervsrettet påbygning 10.02.25 - 02.03.25

inkl. ferie i uge 7

Psykiatrioplæring 03.03.25 - 13.06.25
Skoleperiode 4 14.06.25 - 02.11.25

inkl. ferie i uge 28,29,30

inkl. ferie i uge 42

Somatisk Hospitalsoplæring 03.11.25 - 23.01.26

evt. 1 uge ferie efter aftale med arbejdsgiver

Somatisk Kommunaloplæring 24.01.26 - 26.06.26

evt. 1 uge ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 5 27.06.26 - 07.08.26

inkl. ferie i uge 28,29,30

Afsluttende prøve: Uge 32 - 2026
Afslutning: Afholdes med hele holdet d. 07.08.26.

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst - kan kun afholdes i oplæringsperioden.