Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 22.08.22 - 28.08.22
Skoleperiode 2 29.08.22 - 16.10.22
Skoleperiode 3 17.10.22 - 07.12.22

Incl. ferie den 19. - 21. oktober

Skoleperiode 4 08.12.22 - 21.12.22
Afsluttende prøve: Uge 51 - 2022
Afslutning: 21.12.2022

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.