Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Skoleperiode 1 21.08.23 - 10.09.23
Skoleperiode 2 11.09.23 - 15.10.23
Skoleperiode 3 16.10.23 - 06.12.23

Incl. ferie den 18. - 20. oktober

Skoleperiode 4 07.12.23 - 20.12.23
Afsluttende prøve: Uge 51 - 2023
Afslutning: 20.12.2023

Der kan ikke afholdes yderligere ferie end angivet i skole-oplæringsplanen.