Uddannelsesafsnit Tidsrum Information
Kommunal 1. del oplæring 18.10.23 - 17.01.24

Evt. 1 uges ferie aftales med arbejdsgiver

Skoleperiode 1 18.01.24 - 31.01.24
Erhvervsrettet påbygning 01.02.24 - 07.02.24

Samarbejde med borgeren med demens og pårørende

Skoleperiode 1 fortsat 08.02.24 - 14.02.24
Erhvervsrettet påbygning 15.02.24 - 21.02.24

Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Kommunal 1. del oplæring fortsat 22.02.24 - 08.05.24
Skoleperiode 2 09.05.24 - 17.06.24
Erhvervsrettet påbygning 18.06.24 - 24.06.24

Mødet med borgeren med psykisk sygdom 

 

Kommunal 2. del oplæring 25.06.24 - 24.09.24

Evt. 3 uges ferie efter aftale med arbejdsgiver

Skoleperiode 3 25.09.24 - 19.11.24

Inkl. ferie uge 42

Erhvervsrettet påbygning 20.11.24 - 26.11.24

Hjælperens rolle i det palliative forløb

Kommunal 3. del oplæring 27.11.24 - 03.12.24
Skoleperiode 4 04.12.24 - 17.12.24
Afsluttende prøve: Uge 51 - 2024
Afslutning: 17.03.25. Reception holdes sammen med hj2401

Evt. afholdelse af 6 ferieuge/feriedage efter gældende overenskomst. Kan kun afholdes i oplæringsperioden.