DPO - databeskyttelsesrådgiver

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedrørende håndtering af persondata, har Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver (DPO). DPO'en er tilknyttet via et samarbejde med Herningsholm IT Center.

DPO’ens opgave er at fungere som skolens faglige sparringspartner omkring skolens interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er, at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder.

Kontakt til DPO
DPO'en kan træffes via
mail: dpo@herningsholm.dk / telefon: 25 42 48 24 eller 25 42 48 18